• Από τον Οκτώβριο του 2004 έως σήμερα, συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως μέλος ΣΕΠ αρχικά μόνο για την επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του Προγράμματος Σπουδών Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) αλλά από το Σεπτέμβριο του 2005 και στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας ΔΤΕ 50 Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων.

• Ο Ανδρέας Παπαθεοδώρου είναι επίσης Επιστημονικός Υπεύθυνος σειράς σεμιναρίων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού προσφερομένων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συμμετέχει επίσης ως διδάσκων και σε άλλα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον τουρισμό που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπως στο πλαίσιο του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) (2014-15).

• Από το 2000 έως το 2004 συμμετοχή στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του School of Management του Πανεπιστημίου Surrey στα πλαίσια των μαθημάτων Tourism Theory and Practice (Θεωρία και Εφαρμογή στο Χώρο του Τουρισμού) και Research Methods (Ερευνητικές Μέθοδοι).

 

Κύλιση στην Αρχή
Copyright © 2018 Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.