2000-11:
Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε Θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης
 
•Συμμετοχή ως εμπειρογνώμων σε ομάδα εργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού αναφορικά με την διατύπωση προτάσεων πολιτικής ως προς την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) (2011).
 

•Συμμετοχή ως Συντονιστής σε Επιστημονική Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης με θέμα «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε Επίπεδο Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών» στο πλαίσιο του Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (2008).
 

•Συμμετοχή ως Rapporteur σε Επιστημονική Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης με θέμα «Θεσμικό Πλαίσιο Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» στο πλαίσιο του Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (2006).
 

•Σύμβουλος (σε ad hoc βάση) επί θεμάτων τουριστικής πολικής και εκπαίδευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (2000-04).
 

•Συμμετοχή ως Εξωτερικός Κριτής σε Κοινοτική Δράση του Υπουργείου Παιδείας για την κατανομή κονδυλίων ΕΠΕΑΕΚ στα ελληνικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στους τομείς των οικονομικών, της διοίκησης των επιχειρήσεων και του τουρισμού (2002).

2001-15:
Μέλος Επιτροπών Έγκρισης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε Βρετανικά Πανεπιστήμια
 
•Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του μεταπτυχιακού προγράμματος MA Internship in International Tourism Hospitality and Event Management στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus για λογαριασμό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) της Κύπρου (2015).
 
 
•Μέλος της Επιτροπής Έγκρισης των προπτυχιακών προγραμμάτων Foundation Degrees in Business, Business and Finance, Business and Event Management, Business and Human Resource Management, Business and Leisure Management, Business and Management, Business and Marketing, Business and Sports Management, Business and Tourism Management προσφερομένων από το Farnborough College of Technology (2002).
 

•Μέλος της Επιτροπής Έγκρισης των προπτυχιακών προγραμμάτων BA (Hons) Degrees in Business Administration (Sports Management), Business Administration (Events Management), Business Administration (Tourism Management), Business Administration (Leisure Management) προσφερομένων από το Farnborough College of Technology (2002).
 

•Εξωτερικός Κριτής του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Tourism Management and Planning του Πανεπιστημίου του Portsmouth (2001).

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή
Copyright © 2018 Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.