Το παρόν εγκυκλοπαιδικό λήμμα αναλύει την έννοια της απορρύθμισης στο χώρο του τουρισμού σε συνάφεια με αυτές της απελευθέρωσης και του ανταγωνισμού. Παρόλο που η απορρύθμιση μπορεί να επιφέρει αρκετά οφέλη στις αγορές, οι ασκούντες πολιτική πρέπει να επαγρυπνούν για την αποφυγή των όποιων παρενεργειών.

 

Read more here

 

Κύλιση στην Αρχή
Copyright © 2018 Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.