Εξέταση Διδακτορικών Διατριβών: Τριάντα πέντε (38) διατριβές σε πέντε (5) χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία). Πιο συγκεκριμένα:
Εξέταση δέκα (10) διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής:
1.Αθανασίου, Α. (2013) Ο Εκπαιδευτικός Τουρισμός ως Ειδική Μορφή Τουρισμού: Ο Εισερχόμενος Σπουδαστικός Τουρισμός στην Ελλάδα ως Μελέτη Περίπτωσης
2.Αρβανίτης, Π. (2014) Εξελικτικά Πρότυπα Κίνησης στους Ελληνικούς Αερολιμένες: Μια Προσέγγιση της Οικονομικής Γεωγραφίας του Τουρισμού
3.Βασιλείου, Μ. (2014) Τουριστική Ανάπτυξη και Ειδικές Μορφές Τουρισμού: ο Τουρισμός Ευεξίας στην Ελλάδα
4.Ζενέλης, Π. (2011) Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλού Κόστους & Τουρισμός: Η Περίπτωση της Ελλάδας
5.Κοντός, Γ. (2014) Design and Development of a Service Management Framework for Business Continuity
6.Λόη, Χ. (2014) Αποτελεσματικότητα του Διεθνούς και Εθνικού Νομικού Πλαισίου στη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη: Η Περίπτωση της Ρόδου
7.Παππάς, Ν. (2006) Διερεύνηση των Οικονομικών, Κοινωνικών και Χωρικών Διαστάσεων του Τουρισμού στη Ρόδο μέσω των Αντιλήψεων των Πληροφορητών
8.Πουλάκη, Ι. (2016) Γεωγραφική Ασυνέχεια, Προσπελασιμότητα και Απελευθέρωση της Αγοράς των Εναερίων Μεταφορών: Η Περίπτωση των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου
9.Τσιάκαλη, Κ. (2015) Tourists' Personality and Consumer Behaviour in Social Media
10.Τσιλιμπώκος, Κ. (2016) Βιώσιμες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και Αειφορική Τουριστική Ανάπτυξη

 

Εξέταση δεκατεσσάρων (14) διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής:
11.Βαγιάννη, Ε. (2008) Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Ειδικών Τουριστικών Προϊόντων: η Περίπτωση της Λέσβου
12.Γκούμας, Α. (2013) Τουριστικά Ηχοτόπια: Ακουστικό Περιβάλλον και Branding Τουριστικών Επιχειρήσεων: Η Περίπτωση του Cafe del Mar στην Ίμπιζα
13.Γκρίμπα, Ε. (2005) Προϋποθέσεις και Προοπτικές Ανάπτυξης του Επαγγελματικού Τουρισμού στην Ελλάδα
14.Διακομιχάλης, Μ. (2006) Ο Θαλάσσιος Τουρισμός: Η Εκτίμηση των Επιδράσεών του στην Ελληνική Οικονομία μέσω του Δορυφορικού Λογαριασμού Τουρισμού και της Σύνδεσής του με το Εθνικολογιστικό Σύστημα
15.Ζαγκότση, Σ. (2007) Κοινωνική και Επαγγελματική Κινητικότητα στον Τουριστικό Τομέα: Εμπειρικές Προσεγγίσεις σε Τουριστικές Περιοχές του Νομού Χαλκιδικής
16.Ζουγανέλη, Ε. (2011) Τα Οργανωτικά και Επικοινωνιακά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος: Η Περίπτωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
17.Καραγιάννη, Ο. (2016) Το Φάσμα Τουρισμού – Μετανάστευσης σε Δεύτερες Κατοικίες σε Παράκτιες Νησιωτικές Περιοχές: Διερεύνηση και Αξιολόγηση Επιδράσεων στην
Τοπική Βιωσιμότητα – Η Περίπτωση της Άνδρου
18.Κόντης, Α. Π. (2014) Παράγοντες Διαμόρφωσης Πολυκαναλικού Μείγματος Μάρκετινγκ σε Αστικά Ξενοδοχεία: Πλαίσιο Βελτιστοποίησης Λήψης Αποφάσεων Βασισμένο στην Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων
19.Λουϊζίδη, Α. (2015) Η Επίδραση των Απειλών Διεθνούς Ασφάλειας στον Τουρισμό
20.Μάλαγας, Κ. (2014) Πλαίσιο Εισαγωγής και Διαχείρισης Νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε Οργανισμούς με Ειδικά Χαρακτηριστικά
21.Νέλλα, Α. (2012) Επιπτώσεις του “Τουρισμού Εμπειρίας Καταναλωτών” (Consumer Experience Tourism) στην Καταναλωτική Συμπεριφορά και στη Στρατηγική Μάρκετινγκ: Εμπειρική Διερεύνηση στον Κλάδο του Οινοτουρισμού
22.Παρίση, Ε. (2014) Εκτίμηση της Τουριστικής Ικανοποίησης σε Νησιώτικους Προορισμούς: Η περίπτωση των Ιονίων Νήσων
23.Σκούλτσος, Σ. (2014) Τα Event - Εκδηλώσεις ως Τουρισμός Ειδικού Ενδιαφέροντος και ως Δραστηριότητα Ελεύθερου Χρόνου: Χαρακτηριστικά της Αγοράς και Σχεδιασμός
24.Τσόκα, Ι. (2014) Ο Τουρισμός ως Μοχλός Ανάπτυξης Νησιωτικών Περιοχών: Μελέτη της Έννοιας της Εικόνας ενός Τουριστικού Προορισμού, Δημιουργία ενός Μοντέλου Μέτρησής της και Χρήσης της για την Ανάπτυξη του Προορισμού

 

Εξέταση τριών (3) διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής:
25.Αβραμόπουλος, Α. (2011) Οι Στρατηγικές Ανάπτυξης και Επέκτασης των Αεροπορικών Εταιριών Χαμηλού Κόστους και ο Ελληνικός Τουρισμός.
26.Βλάμη, Α. (2008) Η Χρηματοδότηση και Γεωγραφική Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού: Η Περίπτωση της Ελληνικής Ξενοδοχίας 1950 - 2005.
27.Κοτσανίδης, Α. (2009) Συγκριτική Μελέτη της Ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού και του Τουρκικού Τουρισμού : 1953-2007

 

Εξέταση μιας (1) διδακτορικής διατριβής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής:
28.Μαρινάκος, Κ. (2012) Οικονομικές Επιδράσεις των Μεταβολών Χρήσεων Γης Εξαιτίας της Τουριστικής Ανάπτυξης και Άλλων Ανθρωπίνων Δραστηριοτήτων

 

Εξέταση δύο (2) διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής:
29.Βογιατζής, Ν. (2013) Εξέταση της Παγκόσμιας Αλυσίδας του Τουρισμού – Χωρικές Διαστάσεις: Η Εφαρμογή στην Ελληνική Περίπτωση
30.Ζωγράφος, Γ. (2009) Η Συμβολή της Διοργάνωσης Ειδικών Γεγονότων στην Ανάπτυξη των Τουριστικών Προορισμών: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και της Ελλάδας

 

Εξέταση τεσσάρων (4) διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο του Cranfield (School of Engineering, Department of Air Transport) της Αγγλίας ως εξωτερικός εξεταστής (external examiner):
31.Alahdal, A. A. (2010) Family Support Plan for Middle Eastern Countries Following Aircraft Accidents
32.Itani, N. (2015) Policy Development Framework for Aviation Strategic Planning in Developing Countries
33.O’Connell, J. F. (2007) The Strategic Response of Full Service Airlines to the Low Cost Carrier Threat and the Perception of Passengers to Each Type of Carrier
34.Warnock-Smith, D. (2008) The Socio-Economic Impact of Air Transport in Small Island States: An Evaluation of Liberalisation Gains for the Caribbean Community (Caricom)

 

Εξέταση μιας (1) διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Surrey ως εσωτερικός εξεταστής (internal examiner:
35.Li, G. (2004) Modelling and Forecasting UK Tourism Demand in Western Europe: Illustrations of TVP-LAIDS Models' Superiority over Other Econometric Approaches

 

Εξέταση μιας (1) διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Tromsø της Νορβηγίας ως εξωτερικός εξεταστής (external examiner):
36. Can, V. V. (2013) Modelling Tourism Demand, Travel Mode Choice and Destination Loyalty

 

Εξέταση μιας (1) διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Monash της Αυστραλίας ως εξωτερικός εξεταστής (external examiner):
37. Seetaram, N. (2010) The Determinants of International Tourism Flows : Empirical Evidence from Australia

 

Εξέταση μιας (1) διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Otago της Νέας Ζηλανδίας ως εξωτερικός εξεταστής (external examiner):
38. Bakas, F. (2014) Tourism, Female Entrepreneurship and Gender: Greek Artisans Crafting New Economic Realities

 

Κύλιση στην Αρχή
Copyright © 2018 Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.