Τhe present chapter sets to measure, compare and contrast the impact of LCCs, full service and charter carriers on the revenue of regional airports. Section 2 briefly discusses the importance of LCCs for airport competition. Section 3 presents the empirical study based on the British experience, as this is the largest, oldest and most competitive market for LCCs in Europe. Finally, section 4 summarizes and concludes.

 

Read more here

 

Κύλιση στην Αρχή
Copyright © 2018 Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.