Το παρόν εγκυκλοπαιδικό λήμμα αναλύει την έννοια της απορρύθμισης στο χώρο του τουρισμού σε συνάφεια με αυτές της απελευθέρωσης και του ανταγωνισμού. Παρόλο που η απορρύθμιση μπορεί να επιφέρει αρκετά οφέλη στις αγορές, οι ασκούντες πολιτική πρέπει να επαγρυπνούν για την αποφυγή των όποιων παρενεργειών.

 

Read more here

 

Go to top
Copyright © 2018 Professor Andreas Papatheodorou. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.