Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί την εισαγωγή στον εν λόγω συλλογικό τόμο δημοσιευμένων άρθρων (Managing Tourism Destinations). Έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκαν τα άρθρα καθώς παρουσιάζονται αναλυτικά τα διάφορα κριτήρια. Πάνω από 3,000 άρθρα εξετάστηκαν αρχικά μέχρι να καταλήξει ο επιμελητής της έκδοσης σε αυτά που τελικά δημοσιεύτηκαν στον τόμο αυτό. Ο συγκεκριμένος τόμος χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες οι οποίες είναι οι ακόλουθες: διοίκηση τουριστικών προορισμών και παράγοντες επιλογής ταξιδιού, σχεδιασμός και πολιτική, ανάπτυξη και εξέλιξη, επιπτώσεις της τουριστικής διοίκησης στο περιβάλλον και την κοινωνία. Στη συνέχεια, το παρόν κεφάλαιο εξετάζει συνοπτικά τη θεματολογία που θίγουν τα επιλεγμένα άρθρα.

 

Read more here

 

Go to top
Copyright © 2018 Professor Andreas Papatheodorou. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.