Αρβανίτης, Π. και Παπαθεοδώρου, A. (2012) Η Τουριστική Ταυτότητα της Περιοχής της Θεσσαλίας μέσα από τη Βελτίωση της Χρήσης του Αερολιμένα της Νέας Αγχιάλου Βόλου. Στον συλλογικό τόμο των Δέφνερ, A. και Καραχάλη, N. Marketing Τόπου και Branding: Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 417-430. ISBN 9789609439145
Περίληψη: Το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου μπορεί να αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της ταυτότητας της Θεσσαλίας αλλά και της Βόρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς βρίσκεται εντός της ζώνης προσέλκυσης (catchment area) των παραπάνω περιοχών. Η αύξηση των τουριστικών ροών προς και από τον αερολιμένα μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ισχυρής εταιρικής ταυτότητας τόσο του αερολιμένα, όσο και του προορισμού συνολικά ή επιμέρους. Στοχευμένες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση θα οδηγήσουν στην αύξηση της απασχόλησης τόσο στον αερολιμένα όσο και στις τουριστικές επιχειρήσεις με πολλαπλασιαστικά για την περιοχή οφέλη. Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει προτάσεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων μέσα από προτάσεις πολιτικής οι οποίες κινούνται σε δύο άξονες. Από τη μία αφορούν στην ανάπτυξη της ταυτότητας του αερολιμένα της Νέας Αγχιάλου και από την άλλη στην ανάπτυξη της ταυτότητας του ή των τουριστικών προορισμών της περιοχής.

 

Read more here

 

Go to top
Copyright © 2018 Professor Andreas Papatheodorou. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.