Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

 
  • Τουρισμός
  • Αερομεταφορές
  • Διοίκηση Προορισμού
  • Οικονομικά του τουρισμού
  • Εκπαίδευση
 

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που επισκεφθήκατε τον ιστότοπο μου. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ιδέα η δημιουργία αυτού του ιστότοπου, με στόχο την αποτελεσματική δημοσίευση της δουλειάς μου στον τομέα του τουρισμού και των αερομεταφορών, της γεωγραφική και περιφερειακής ανάπτυξης.
Επιδιώκω στρατηγικά τη δημιουργική γεφύρωση του υπάρχοντος χάσματος μεταξύ του ακαδημαϊκού και του επαγγελματικού χώρου στους τομείς των αερομεταφορών και του τουρισμού υιοθετώντας μια συστημική προσέγγιση για να αναλύσω τις επιχειρηματικές σχέσεις που διέπουν το τρίγωνο αεροπορικών εταιρειών, αερολιμένων και αρχών διαχείρισης τουριστικών προορισμών.
Προς επίτευξη του ανωτέρω στόχου, βασίζομαι σε πέντε πυλώνες. Πιο συγκεκριμένα:
Οι παραπάνω πέντε πυλώνες εδράζονται στην αυξανόμενη εμπειρία μου στους τομείς της έρευνας, της διδασκαλίας, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της διοίκησης στο γνωστικό αντικείμενο του τουρισμού και των αερομεταφορών καθώς της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης εν γένει.
Θα ήθελα να σας καλέσω να επισκεφθείτε τις διάφορες σελίδες του site μου, διότι ενδέχεται να περιέχουν υλικό που σας ενδιαφέρει. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλώ να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου!

Σύντομο Βιογραφικό

Aκαδημαϊκά Βιβλία

Dear Friends and Colleagues,

I would like to cordially thank you for visiting my Trioptron website. “Trioptron” is a word derived from the Greek “dioptra”, which means binoculars. In this context, the meaning of Trioptron is “seeing the world with three eyes”: what we need is insight which steps beyond what our two eyes can see...

Πρόσφατη έρευνα

Κύλιση στην Αρχή
Copyright © 2018 Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.